Telefon: +48-692-60-27-45

Email:siemaszkiewicz@wp.pl

Maria Siemaszkiewicz


Tłumacz przysięgły języka niemieckiego na terenie Wodzisławia Śląskiego, Rybnika i okolicy od 1986 roku.

Cennik za tłumaczenia

Ceny większości tłumaczeń przysięgłych i zwykłych ustalane są indywidualnie z klientem.

Za tłumaczenie następujących dokumentów pobierane są stawki urzędowe*

 • dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego
 • zaświadczenia o niekaralności
 • świadectwa szkolne
 • dyplomy wyższych uczelni
 • dokumenty do rejestracji pojazdów
 • prawa jazdy
 • dowody osobiste
 • dokumenty dla sądów

Stawki Urzędowe

Tłumaczenie jednej strony dokumentu

 • tłumaczenie na język polski - 23 zł
 • tłumaczenie na język niemiecki - 30,07 zł
 • za sporządzenie tłumaczenia w dniu zlecenia - stawka wzrasta o 100%
 • za tłumaczenie tekstów specjalistycznych, sporządzonych pismem ręcznym, trudnych do odczytania - stawka wzrasta o 25%
 • za sprawdzenie i poswiadczenie tłumaczenia, sporządzonego przez inną osobę, wynagrodzenie wynosi 50% stawki przewidzianej za tłumaczenie.

Podane ceny są cenami brutto. Cena jest obliczana na podstawie liczby stron dokumentu, którego dotyczy tłumaczenie**.

Dostarczenie dokumentów i odbiór tłumaczeń

Przepisy wymagają by tłumaczenie przysięgłe było poświadczone pieczęcią tłumacza, więc konieczny jest odbiór tłumaczenia osobisty bądź (za dodatkową opłatą) wysłane za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Tłumaczenia niepoświadczone nie podlegają tym ograniczeniom, więc zarówno dostarczenie dokumentów jak i odbiór tłumaczenia jest możliwy w dowolnej formie.

* wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dziennik Ustaw Nr 15 z 2005 r., poz. 131)

** wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych z późn. zm., § 7.2.

tłumacz języka niemieckiego

Dane kontaktowe:

Maria Siemaszkiewicz

tłumacz przysiegły
języka niemieckiego

NIP: 647-106-12-40


44-352 Czyżowice

ul. Wodzisławska 88

powiat Wodzisław Śląski
województwo śląskie
Polska

telefon stacjonarny

(48) 32 45 13 140


telefon komórkowy

( 48 ) 692 60 27 45


adres elektroniczny

siemaszkiewicz@wp.pl